Muzeum Oderska

Aktuality Archeologický výzkum odkrývá minulost města Oder

Aktualita

Archeologický výzkum odkrývá minulost města Oder

15.03.2023

Možná jste si všimli, že v rámci stavby parkoviště propojujícího Radniční a Hranickou ulici probíhá záchranný archeologický výzkum vedený archeology z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě.
Přinášíme Vám fotografie z probíhajícího výzkumu a také základní informace o dosavadních nálezech. Jelikož se jedná o prostor, kde probíhala středověká městská fortifikace, zaměřil se výzkum nejprve k této části památkového fondu. Je třeba zdůraznit, že výsledky výzkumu nám poodhalí podstatné informace o podobě městského opevnění Oder, jeho stáří i dalším jeho vývoji.
Archeologové objevili hlavní městskou středověkou hradbu o šířce 185 cm a část městského příkopu zasypaného recentní sutí a sedimentací. Je zajímavé, že hradbu lemují v nevelké vzdálenosti z obou stran žlábky, vnější patrně po palisádě. Kromě suťových a hlinitých planýrek ze středověku a novověku se podařilo zachytit i stavební horizont hradby.
Při zkoumání příkopu byla zachycena eskarpa (zpevnění hrany příkopu) v místech předpokládaného parkánového opevnění.
Nalezena byla také středověká keramika ze 14. století, část terčíku z okenní výplně či zvířecí kosti, z nichž se dají např. určit způsoby stravování oderských měšťanů.
Jelikož k novým nálezovým situacím dochází prakticky neustále, budeme Vás i nadále informovat.

Kontakt

 • Muzeum Oderska
 • Kostelní ulice 7
 • 742 35 Odry
 • Česká Republika
 • Mgr. et Mgr. Adam Hubáček Ph.D.
 • Kurátor
 • Telefon: +420 556 768 161
 • Mobil: +420 605 727 585
 • Email: adam.hubacek@odry.cz

Navigace

Otevírací doba

 • V době sezóny (květen – říjen)
 • Čtvrtek: 9.00 – 11.30 | 12.00 – 17.00
 • Pátek: 9.00 – 11.30 | 12.00 – 17.00
 • Sobota: 9.00 – 11.30 | 12.00 – 17.00
 • V době mimo sezónu (listopad – duben)
 • Čtvrtek: 9.00 – 11.30 | 12.00 – 17.00
 • Pátek: 9.00 – 11.30 | 12.00 – 17.00

Soc. sítě

2018 © Muzeum Oderska | BePerspective