ngimg0

logo

 • Obstwald
 • Slide 01

  Odry, budova nadační dívčí školy, nadace lan­tkraběnky z Fürsten­berku, kolorovaná fotografie (kolem roku 1900)

 • Slide 02

  Výuční list pro oder­ského postři­hače Augusta Freißlera (rok 1854)

 • Slide 03

  Jan Sarkan­der Pilz: Sv. Antonín Paduán­ský, olej na plátně (polov­ina 18. století)

 • Slide 04

  Náměstí v Odrách, týdenní trh, fotografie z oder­ského ateliéru Carl Sta­ble (rok 1896)

 • Slide 05

  Oder­ská křestní matrika (rok 16111646), první záz­namy o katolickém křtu (rok 16291636)

 • Slide 06

  Plu­viál, sbírka litur­gick­ých rouch řím­skoka­tolické farnosti Ful­nek (kolem roku 1840)

logo eu