ngimg0

logo

VÝSTAVY

Odersko ve světle archeologických nálezů

26.11.201031.1.2012

odersko ve svetle archeologickych nalezu

Rozsáhlé časové období sahající od prvních výskytů člověka v starší době kamenné až po doklady trvalejšího osídlení v období raného středověku je obvykle dobou, jejíž každodenní život nemůžeme rekonstruovat na základě písemných pramenů.

Vystupují před námi nejasné obrysy, pouze složitě definovatelné principy utváření sociálních a společenských vazeb, neustále se přesouvající centra správního i politického vývoje bez vlastních názvů a osudy utvářené bezejmennými jednajícími osobami.

Prostřednictvím běžného historického bádání nelze předložit ucelený vývoj událostí a jednotlivých vývojových epoch. Právě v těchto případech představují archeologické nálezy nejen hmotný doklad minulé skutečnosti, ale rovněž jediný zdroj informací o tomto pravěkém a raně historickém období.

Výstava byla věnována Oderské kotlina vázána geograficky na Moravskou bránu tvořící odedávna průchod pro migraci zvěře a následně i lidi živící se lovem. Proto nebylo toto území celistvě zalesněno. Na vhodných místech zde lovci kontrolovali pohyb velké stádní zvěře ( Milíkov– Skalka, ústí Mlýnského údolí, nebo Švédská skála), aby pak ze zálohy tuto i lovili. Prozrazují nám to nálezy štípané industrie v prostoru lokality Vyhnanov (zbytek jádra), při ústí Mlýnského údolí (hrot krnovsko–štramberského typu) , nebo z oderského hřbitova (pazourková čepel).

V období starší a pozdní doby bronzové již s velkou pravděpodobností lidé natrvalo začali obývat Oderskou kotlinu. A opět na Vyhnanově byly nalezeny pozůstatky jejich pobytu (bronzová sekerka s tulejkou a ozdobný skleněný, vinutý korál). Právě lokalita Vyhnanov byla zřejmě důležitým místem dálkového obchodu. Je předpoklad, že právě v těchto místech stávala obchodní stanice na prastaré vojenské cestě, která odbočovala z Jantarové stezky někde u Železné brány.

 

Strana 4 z 4

« Začátek < Předchozí 1 2 3 4 Další > Konec »
ngimg0