ngimg0

logo

SBÍRKY

Muzeum Oderska spravuje v současné době sbírku společenskovědního charakteru. Jádro tvoří bohoslužebné předměty a sbírka předmětů výtvarného umění tvořená artefakty pocházející z římskokatolických farností bývalého oderského děkanátu. Další rozsáhlou sbírkou je soubor starých tisků a knih.

Liturgické nádoby

liturgicke nadobyVe všech chrámových inventářích zaujímaly vždy přední místo. Nákladnost jejich pořízení jim předurčovala dlouhý život a byly postaveny do služeb celých generací. Kalichy, ciboria, monstrance a relikviáře. Nádoby proměňování, přebývání, vyzařování a naděje. Nástroje liturgie a současně symbolický majetek shromážděné obce věřících.

Velkou část z nich tvoří Vasa sacra (svaté nádoby), čili místa proměny a uchovávání těla Páně. Kalichy, ciboria a monstrance představovaly výsostný eucharistický prostor a podílely se na ústředním mystériu a podstatě křesťanské víry, což k nim obracelo zraky všech.

 

Bohoslužebná roucha

bohosluzebna rouchaHluboký duchovní rozměr liturgie je v prostředí římskokatolického ritu mimo jiné dotvářen množstvím a symbolikou bohoslužebných rouch.

Symbolika liturgického textilu je obvykle dílem středověkých komentátorů liturgie, kteří se snažili propojit jednotlivé kusy oděvu s biblickými událostmi se zřetelem na paralelu mezi Kristem a celebrujícím knězem.

Posvěcený prostor dával ve spojení se symbolikou oděvu veškerému konání rozměr přesahující každodenní zkušenost.

 

Sochy a obrazy

sochyPo odeznění těžkých let třicetileté války se v jednotlivých farnostech pozdějšího oderského děkanátu vytvářely podmínky pro barokní obnovu oltářní architektury a její sochařskou výzdobu.

Měkké dřevo lípy a jeho plasticita ve spojení s leštěnou křídou či zlacením dotvářejícím dramatičnost řezbářské modelace, se tak podílely na nezaměnitelném účinku barokní polychromované sochy.

Stavba fulneckého kapucínského konventu a vybavení interiéru sousední lorety, vznik pohřební kaple sv. Rodiny v Odrách v roce 1720 nebo monumentální přestavba chrámu Nejsvětější trojice ve Fulneku na sklonku barokní éry představují jen ty nejsilnější impulsy.

 
ngimg0