ngimg0

logo

MUSAEOZOR

Aktuální informace o věcech dávno minulých

musaeozor

Vydávání vlastního časopisu a vytváření publikačního fóra zpřístupňujícího nejširší laické i odborné veřejnosti výsledky tvůrčí práce zaměstnanců muzea i příznivců s institucí sympatizujících byla vždy pevnou součástí muzejní práce.

Museozor vnímáme jako prostor pro publikování textů vztahujících se k politickým, náboženským, sociálním a v co nejširším slova smyslu kulturním fenoménům a jejich proměnám na území bývalé oderské části Kravařska.

Vzhledem k stále širším možnostem virtuálních publikací, které se prostřednictvím internetové sítě mohou dostat k téměř neomezenému množství čtenářů, budeme vybrané texty zveřejňovat i v jejich digitální podobě.

 
ngimg0