ngimg0

logo

DOPROVODNÉ AKCE

Výstavní a sbírkotvorná činnost tvoří jádro každé muzejní instituce. Generuje její duchovní kapitál, který ji umožňuje nejen deponovat, archivovat, restaurovat a vystavovat, ale rovněž navazovat kontakty s okolní společností, nabízet podněty k diskuzi i zamyšlení a v neposlední řadě hledat různé možnosti přístupu k minulým skutečnostem. A právě hledání vhodného kontextu, nabídka ideálního způsobu prezentace a zapojení antikvované minulosti do současného diskurzu je jedním z cílů našeho muzea. Malé dítě, školní mládež, rodina či dospělý zájemce o minulost, umění, památku, úhrnem všichni, v nichž probouzí kulturní proměny tohoto regionu a dějin jeho obyvatel jen špetku zvědavosti, si mohou zvolit jednu z nabízených možností.

Komentované prohlídky

komentovane prohlidky

Kromě osobní prohlídky, tichého spočinutí v hloubi expozice mezi obrazy, hudbou a představami, nabízíme rovněž odborné komentované prohlídky vedené kurátorem výstavy.

Pravidelné tematické komentované prohlídky pro skupiny i jednotlivce zavedou účastníky do krajiny Oderského děkanátu, na prašná rozcestí poutních cest, do nitra okolních farních chrámů, vesnických dřevěných kostelíků i farních hospodářství. Prohlídka s výkladem je doprovázena velkoplošnou projekcí dokumentárních filmů, archivních fotografií, dobových dokumentů a vedut.

Délka prohlídky se pohybuje mezi 3045 minutami a provozujeme ji pravidelně ve středu v 10.00 a 15.00 hodin.

 

Přednášky, besedy, prezentace a koncerty

prednasky besedy

Tematické zaměření přednášek vychází z instalace stálých expozic, aktuálních výstav, ale hledá rovněž přesahy v oblasti kulturních, náboženských i politických dějin oderského regionu.

Součástí nabídky jsou rovněž komorní koncerty s duchovním i světským repertoárem, mnohdy čerpající z místních dochovaných dobových notových záznamů.

Přehled přednášek

 

Muzejní dílny a vzdělávací programy

muzejni dilny

Pro 1. i 2. stupeň základních škol i středoškolské studenty nabízíme komponované vzdělávací programy zaměřené na politické, kulturní a náboženské proměny Oder v kontextu širších společenských změn.

Vzdělávací programy probíhají přímo v muzejní expozici v kontextu dochovaných artefaktů hmotné kultury. Vzdělávací programy kombinují interaktivní komentované prohlídky s velkoplošnými projekcemi dokumentů a vlastní tvorbou dětí. Zábavnou a přirozenou formou tak rozvíjí myšlení a tvořivost zúčastněných.

Přehled muzejních dílen

 

Projekce

projekce

Přímo v prostoru expozic nabízíme návštěvníkům velkoplošné projekce rozvíjející aktuální výstavy.

Komponované projekce, archivní prameny a dobové fotografie umožňují v kontextu trojrozměrných předmětů mnohdy nečekané odhalování souvislostí a hledání kontextu.

 
ngimg0